Dịch vụ thành lập Doanh nghiệp, Tư vấn thành lập Công ty Chuyên Nghiệp: Dịch vụ thành lập Công ty Xuất khẩu lao động

Dịch vụ thành lập Công ty Xuất khẩu lao động

Dịch vụ thành lập Công ty Xuất khẩu lao động là một dịch vụ thành lập công ty của Luật Nhiệt Tâm. Hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. 


I. Dịch vụ Thành lập công ty xuất khẩu lao động 


Với hơn 10 năm cung cấp dịch vụ pháp lý cho doanh nghiệp, chúng tôi tự hào đã tư vấn và cung cấp dịch vụ thành lập doanh nghiệp cho hàng ngàn doanh nghiệp, bao gồm các loại hình doanh nghiệp, như: Công ty Cổ phần; Công ty TNHH; Công ty hợp danh; Doanh nghiệp tư nhân; và điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư của công ty có vốn đầu tư nước ngoài… 

Để thuận tiện cho việc tư vấn thành lập công ty xuất khẩu lao động, quý khách vui lòng điền đầy đủ thông tin theo mẫu thông tin thành lập doanh nghiệp và gửi lại cho chúng tôi theo địa chỉ email: hoangdao@nhiettam.vn 

1. Nội dung dịch vụ tư vấn thành lập công ty xuất khẩu lao động:


- Tư vấn lựa chọn loại hình công ty xuất khẩu lao động;

– Tư vấn về tên của công ty xuất khẩu lao động; 

– Tư vấn trụ sở chính của công ty xuất khẩu lao động; 

– Tư vấn về vốn điều lệ, vốn pháp định, vốn ký quỹ của công ty xuất khẩu lao động; 

– Tư vấn về danh mục ngành nghề kinh doanh xuất khẩu lao động và những ngành nghề liên quan; 

– Tư vấn về các sáng lập viên, điều kiện góp vốn, quản lý điều hành và đại diện theo pháp luật của Công ty xuất khẩu lao động;

– Lập hồ sơ thành lập công ty xuất khẩu lao động;

– Các vấn đề khác liên quan đến việc thành lập công ty xuất khẩu lao động. 

2. Thực hiện các công việc theo uỷ quyền đăng ký thành lập công ty xuất khẩu lao động:


- Đại diện cho khách hàng nộp, rút, khiếu nại, nhận đăng ký kinh doanh công ty xuất khẩu lao động tại Phòng đăng ký kinh doanh;

- Tiến hành thủ tục đăng ký mã số thuế và chức năng xuất nhập khẩu cho công ty xuất khẩu lao động;

- Tiến hành thủ tục xin cấp dấu cho công ty xuất khẩu lao động. 

3. Tư vấn sau khi công ty xuất khẩu lao động được thành lập: 


- Tư vấn các công việc cần và phải làm của công ty xuất khẩu lao động; 

– Tư vấn các vấn đề liên quan đến hoạt động và xin giấy phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; 

– Miễn phí cung cấp văn bản pháp luật theo yêu cầu;

– Soạn thảo hồ sơ nội bộ của doanh nghiệp, gồm: 

+ Điều lệ Công ty xuất khẩu lao động; 
+ Biên bản góp vốn thành lập Công ty, bầu chủ tịch, cử người đại diện theo pháp luật; 
+ Quyết định bổ nhiệm Giám đốc; 
+ Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng; 
+ Chứng nhận sở hữu vốn; Sổ và thông báo lập sổ cổ đông/thành viên… 

II. Nội dung hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài 


Hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài bao gồm các nội dung sau đây: 


1. Ký kết các hợp đồng liên quan đến việc người lao động đi làm việc ở nước ngoài; 

2. Tuyển chọn lao động; 

3. Dạy nghề, ngoại ngữ cho người lao động; tổ chức bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài; 

4. Thực hiện Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; 

5. Quản lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động đi làm việc ở nước ngoài; 

6. Thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài; 

7. Thanh lý hợp đồng giữa doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp và người lao động đi làm việc ở nước ngoài; 

8. Các hoạt động khác của tổ chức, cá nhân có liên quan đến người lao động đi làm việc ở nước ngoài. 

III. Điều kiện cấp Giấy phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài 


Doanh nghiệp có vốn pháp định 5 tỷ và có đủ các điều kiện sau đây thì được cấp Giấy phép: 

1. Có đề án hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; Đề án hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài phải thể hiện năng lực tài chính, cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ có đủ trình độ và kinh nghiệm đáp ứng được yêu cầu của hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Đề án bao gồm những nội dung sau đây:

a. Tên giao dịch, địa chỉ giao dịch, loại hình doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh, vốn và cơ cấu vốn, chủ sở hữu doanh nghiệp hoặc người đại diện doanh nghiệp theo ủy quyền, vốn, tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp (nếu là doanh nghiệp đang hoạt động). 

b. Phương án tổ chức bộ máy hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. 

c. Dự kiến thị trường đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, ngành nghề đưa lao động đi, địa bàn tuyển chọn lao động. 

d. Phương án tuyển chọn người lao động, bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động, quản lý người lao động làm việc ở nước ngoài.

e. Phương án tài chính để thực hiện hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

2. Có bộ máy chuyên trách để bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài và hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Trường hợp doanh nghiệp lần đầu tham gia hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài thì phải có phương án tổ chức bộ máy chuyên trách để bồi dưỡng kiến thức cần thiết và hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; 

3. Người lãnh đạo điều hành hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài phải có trình độ từ đại học trở lên, có ít nhất ba năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài hoặc hoạt động trong lĩnh vực hợp tác và quan hệ quốc tế; 

4. Mức tiền ký quỹ là một tỷ đồng. Trường hợp tiền ký quỹ được sử dụng để giải quyết những vấn đề phát sinh liên quan đến người lao động thì trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày tiền ký quỹ được sử dụng, doanh nghiệp phải nộp bổ sung cho đủ mức tiền ký quỹ theo quy định.

Trân trọng
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NHIỆT TÂM VÀ CỘNG SỰ
Mobile: 091.226.5766 - web: https://nhiettam.vn

by Luật sư thể thao. Comments Off

Comments are closed.

Được tạo bởi Blogger.